Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuality

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. Okruh otázok     Analýza investícii oceňovania nerastných surovín expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, ...
Viac
/ Informácie a oznamy

Otázky na štátne záverečné skúšky – Integrovaný predmet – bakalárske štúdium

Integrovaný predmet bakalárske štúdium otázky Manažérstvo zemských zdrojov Tradičné zdroje energie – podnikanie a obchodovanie - uhlie ložiská a zásoby uhlia ...
Viac
/ Informácie a oznamy

Prednáška: Trendy v projektovom riadení

Dňa 25.3.2019 sa v miestnosti I/9 konala prednáška pre študijný program Manažérstvo zemských zdrojov na tému: Trendy v projektovom riadení ...
Viac
/ Nezaradené

Ekonomická olympiáda

V dňoch 12. - 13. marca 2019 Oddelenie manažérstva zemských zdrojov organizuje Ekonomickú olympiádu v kategóriách - Najlepší tím, Najlepší ...
Viac
/ Nezaradené

Oznam: Rozvrh skráteného LS

Rozvrh skráteného LS pre končiace bakalárske a inžinierske študiné programy je v MAISE. Prosím, všimnite si aj prípadné zmeny, ktoré ...
Viac
/ Nezaradené