Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

O nás

Poslaním Oddelenia manažérstva zemských zdrojov je rozvíjať vlastný výskum v oblasti ekonomických a manažérskych vied.

V súlade s ním zabezpečovať pedagogickú činnosť v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Orientácia OMZZ je zameraná na procesy získavania a spracovania zemských zdrojov v dvoch rovinách.

Prvou je riadenie vlastného procesu spracovania zemských zdrojov na produkt takých úžitkových vlastností, ktoré predurčujú uspokojovanie výrobných alebo sociálnych potrieb spoločnosti na požadovanej úrovni.

Dôraz je dávaný na systémový pohľad na skutočnosti vzťahujúce sa na využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Druhou rovinou je riadenie organizácií, ktoré majú charakter podnikateľských subjektov.