Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Doktorandi

Ing. Dávid Krasniči
Konzultačné hodiny: utorok 12:00 – 14:00