Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Doktorandi

Ing. Michaela Očenášová
Park Komenského 19, č.d. 73
E-mail: michaela.ocenasova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436
Konzultačné hodiny:
Profil doktoranda

Ing. Martina Vasilková Kmecová
Park Komenského 19, č.d. 73
E-mail: martina.vasilkova.kmecova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436
Konzultačné hodiny:
Profil doktoranda

Ing. Jana Čitbajová
Park Komenského 19, č.d. 73
E-mail: jana.citbajova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436
Konzultačné hodiny:
Profil doktoranda