Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

INFO Štátne záverečné skúšky 2021/2022

Vážení študenti MZZ v bakalárskom a inžinierskom stupni, v dole priložených súboroch nájdete okruhy štátnicových otázok a odporúčanú študijnú literatúru pre rok ak. rok 2021/2022.

(Bc.) ŠZS IP Manažérstvo zemských zdrojov
(Bc.) odporúčaná literatúra

(Ing.) ŠZS IP Inžinierstvo zemských zdrojov
(Ing.) odporúčaná literatúra