Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Možnosti spolupráce

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov (OMZZ) je súčasťou Ústavu zemských zdrojov FBERG, TUKE, zaoberá sa vedecko-výskumnou, vzdelávacou a expertíznou činnosťou pokrývajúcou širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov. V rámci OMZZ je kladený dôraz hlavne získavanie a spracovanie, ekonomiku a manažment získavania a pracovania zemských zdrojov, a to s prihliadnutím na energetický manažment a využitie obnoviteľných zdrojov.

Ponúkame spoluprácu so zameraním na:
Posúdenie využiteľnosti zemských zdrojov v praxi (Zhodnotenie využitia a stavu zemských zdrojov),
Oceňovanie zemských zdrojov (Ponúkame oceňovanie zemských zdrojov, na základe metodiky a metód vyvinutých a používaných na našom pracovisku),
Ekonomika a manažment podniku (Analýza a návrh riadenia podniku),
Podnikateľské prostredie v odvetví a tvorba podnikateľských plánov (Analýza podnikateľského prostredia a tvorba podnikateľských plánov)
Analýza a vyhodnocovanie nameraných údajov,
Surovinový marketing (Vypracovanie stratégií pre jednotlivé suroviny),
Energetický manažment,
Vzdelávanie v oblasti manažérstva zemských zdrojov (Ponuka vzdelávania v danej oblasti)

Pre kvalitnejšie spracovanie údajov si tvoríme a analyzujeme DATABÁZY, pre tvorbu ktorých stále hľadáme poskytovateľov dát z praxe, ktoré budú slúžiť pre ďalšie spracovanie.