Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Pre uchádzačov

Oddelenie manažérstva zemských zdroj ponúka uchádzačom možnosti vzdelávania v študijnom programe:
„Manažérstvo zemských zdrojov“

a to vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, podaním prihlášky do konca marca (viď nižšie):
Prvý stupeň (bakalársky) denného a externého štúdia – titul Bc.
Profil a uplatnenie absolventa
Manažérstvo zemských zdrojov

Druhý stupeň (inžiniersky) denného a externého štúdia – titul Ing.
Profil a uplatnenie absolventa
Manažérstvo zemských zdrojov

Tretí stupeň (doktorandský) denného a externého štúdia – titul PhD.
Profil a uplatnenie absolventa
Ekonomika zemských zdrojov

Ak Vás náš študijný program „Manažérstvo zemských zdrojov“ zaujal tak si kliknite na:

Návod ako podať elektronickú prihlášku, ktorý Vám pomôže s elektronickou prihláškou.

!!! Prihlášku nezabudnite poslať do konca marca!!!

Pre konkrétne podmienky prijatia pre jednotlivé stupne klikni nižšie:
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
Podmienky prijatia na inžinierske štúdium
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Ešte viac informácií k prihláške a podmienkam prijatia nájdete TU
Pri vybavovaní administratívnych úkonov Vám môže pomôcť orientačná mapka areálu TUKE