Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Kontakt

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov
Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov
Park Komenského 19
042 00 Košice

Vedúca oddelenia:
doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
E-mail: lucia.domaracka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984
Č. d. 128b

Správa a aktualizácia web stránky:
Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD.
E-mail: maria.shejbalova.muchova@tuke.sk