Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Kontakt

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov
Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov
Park Komenského 19
042 00 Košice

Vedúca oddelenia:
prof. Ing. Samer Khouri, PhD.
E-mail: samer.khouri@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2026

Správa a aktualizácia web stránky:
doc. Ing. Martin Beer, PhD.
E-mail: martin.beer@tuke.sk