Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Pracovníci

Naši kolegovia zabezpečujú výučbu jednotlivých predmetov, ktoré garantuje naše pracovisko a taktiež aktívne komunikujú so študentmi v rámci konzultácií k daným predmetom ako aj pri vedení záverečných prác

Zamestnanci Doktorandi