Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

INFO: Štátne záverečné skúšky (20/21)

Vážení študenti MZZ v bakalárskom a inžinierskom stupni, v dole priložených súboroch nájdete okruhy štátnicových otázok a odporúčanú študijnú literatúru pre rok ak. rok 2020/2021.

(Bc.) ŠZS IP Manažérstvo zemských zdrojov
(Bc.) odporúčaná literatúra

(Ing.) ŠZS IP Inžinierstvo zemských zdrojov
(Ing.) odporúčaná literatúra

(Bc. ENG) Integrated subject bachelor study questions