Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Zamestnanci

doc. Ing. Samer Khouri, PhD.vedúci Oddelenia manažérstva zemských zdrojov a prodekan pre rozvoj a informatizáciu
E-mail: samer.khouri@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2026
Zameranie: Informatizácia a digitalizácia v oblasti zemských zdrojov
Konzultačné hodiny: streda 13:00 – 14:00

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. dekan FBERG
E-mail: michal.cehlar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2009
Zameranie: Efektívnosť investícií v oceňovaní zemských zdrojov, Manažérstvo zemských zdrojov
Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 9:00

prof. Ing. Lucia Bednárová, PhD. – profesor
E-mail: lucia.bednarova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2945 
Zameranie: Manažérske disciplíny  so zameraním na environmentálny manažment, Interpersonálny manažment a projektové riadenie
Konzultačné hodiny: pondelok 9:20 – 10:00, streda 12:30 – 13:20

Ing. Mgr. Annamária Behúnová, PhD. – odborný asistent
E-mail: annamaria.behunova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2985 
Zameranie: Ekonomika a manažment podniku, Moderné smery marketingu, Masová kustomizácia, Priemyselné inžinierstvo, Moderné informačné technológie.
Konzultačné hodiny: utorok 11:00 – 12:00, štvrtok 9:00 – 10:00

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. – docent
E-mail: katarina.culkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3116  
Zameranie: Financovanie a finančné riadenie výrobných podnikov, Priemyselný marketing, Ekonomická efektívnosť energetických projektov, Surovinová politika
Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 10:00

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD. – docent
E-mail: lucia.domaracka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984 
Zameranie: Ekonomika nerastných surovín, Oceňovanie zemských zdrojov, Nerastné suroviny a geoturizmus, Ekopodnikanie, Zelená ekonomika
Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 10:00, štvrtok 9:00 – 10:00

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA – profesor
E-mail: beata.gavurova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2959  
Zameranie: Environmentálna politika, Environmentálne zdravie, Kvantifikácia environmentálnych rizík, Modely obehovej ekonomiky, Modely rozvoja cestovného ruchu, Strategické regionálne analýzy, Sektorové analýzy
Konzultačné hodiny: pondelok 8:30 – 10:30

Mgr. Viera Ivanková, PhD., MBA – výskumný pracovník (t.č. materská dovolenka)
E-mail: viera.ivankova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2982
Zameranie: Ekonomika podniku a manažérske nástroje riadenia podnikov
Konzultačné hodiny: materská dovolenka

doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD. – docent
E-mail: henrieta.pavolova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2966 
Zameranie: Vodné hospodárstvo a využívanie vodných zdrojov na minimalizáciu dopadov klimatických zmien, Ekologizácia výrobných procesov, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Dekontaminácia vôd
Konzultačné hodiny: pondelok 9:30 – 10:30, štvrtok 8:30 – 9:30

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD. – docent
E-mail: andrea.senova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2985  
Zameranie: Zelená ekonomika, Rizikový manažment, Odvetvová ekonomika, Environmentálna a energetická politika
Konzultačné hodiny: utorok 12:00 – 13:00, streda 13:00 – 14:00

doc. Ing. Zuzana Šimková, PhD. – docent
E-mail: zuzana.simkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2966 
Zameranie: Ekonomika a manažment zemských zdrojov, Obehové hospodárstvo (Circular Economy), Surovinová politika, Kritické nerastné suroviny
Konzultačné hodiny: pondelok 9:00 – 11:00, piatok 13:00 – 15:00

doc. Ing. Marcela Taušová, PhD. – docent
E-mail: marcela.tausova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3115  
Zameranie: Posudzovanie využívania zemských zdrojov z hľadiska ekonomiky, energetiky, environmentálnych a sociálnych dopadov, Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku so zameraním na ekopodnikanie
Konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 10:00

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing.-Paed.IGIP – docent
E-mail: katarina.teplicka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2997
Zameranie: Optimalizácia podnikových procesov, Manažérske nástroje riadenia, Synergia manažmentov v podnikovom riadení, Nákladový controlling a optimalizácia nákladov
Konzultačné hodiny: streda 10:00 – 12:00, iné: osobne po dohovore