Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Zamestnanci

doc. Ing. Lucia Domaracká, Phd. – vedúca OMZZ
Park Komenského 19, č.d. 114
E-mail: lucia.domaracka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984
Konzultačné hodiny: Utorok 10:30 – 11:30 hod.
Profil pracovníka

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. dekan FBERG
Park Komenského 19, č.d. 106  
Letná 9/A, 2. posch., č.d. 232 (dekanát)
E-mail: michal.cehlar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2009
Profil pracovníka

prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 115
E-mail: adriana.csikosova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2929
Konzultačné hodiny: Pondelok, Streda 8:00 – 10:00 hod.  
Profil pracovníka

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Park Komenského 19
E-mail: beata.gavurova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2959
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka

doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: lucia.bednarova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2945
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: katarina.culkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3116
Konzultačné hodiny: Utorok 10:50 – 12:20 hod.
Profil pracovníka

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: vojtech.ferencz@tuke.sk
Tel.:
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka

doc. Ing. Samer Khouri, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: samer.khouri@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2026
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka

doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 108
E-mail: henrieta.pavolova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984
Konzultačné hodiny: Pondelok, Štvrtok 10:00 – 11:30 hod.
Profil pracovníka

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD. 
Park Komenského 19, č.d. 107
E-mail: andrea.senova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2983
Konzultačné hodiny: Štvrtok 10:00 – 12:00 hod.
Profil pracovníka


doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: katarina.teplicka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2997
Konzultačné hodiny: Piatok 10:00 – 12:00 hod.
Profil pracovníkadoc. Ing. Marcela Taušová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 112
E-mail: marcela.tausova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3115
Konzultačné hodiny: Streda 9:00 – 11:00 hod.
Profil pracovníka


JUDr. Ing. Peter Kukelčík, PhD.
Komenského 19
E-mail: peter.kukelcik@tuke.sk
Tel.:
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka


Ing. Marcel Behún, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: marcel.behun@tuke.sk
Tel.:
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka


Ing. Karol Horanský, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: karol.horansky@tuke.sk
Tel.:
Konzultačné hodiny:
Profil pracovníka


Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD. – tajomníčka ÚZZ 
Park Komenského 19, č.d. 104
E-mail: maria.shejbalova.muchova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2982
Konzultačné hodiny: MD
Profil pracovníka

Ing. Zuzana Šimková, PhD. 
Park Komenského 19, č. d. 108
E-mail: zuzana.simkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2966
Konzultačné hodiny: Pon 8:00 – 9:30 hod., Ut 10:00 – 11:30 hod.
Profil pracovníka