Manažérstvo zemských zdrojov

Aktuality

Prednáška: Trendy v projektovom riadení

Dňa 25.3.2019 sa v miestnosti I/9 konala prednáška pre študijný program Manažérstvo zemských zdrojov na tému: Trendy v projektovom riadení ...
Viac
/ Nezaradené

Ekonomická olympiáda

V dňoch 12. - 13. marca 2019 Oddelenie manažérstva zemských zdrojov organizuje Ekonomickú olympiádu v kategóriách - Najlepší tím, Najlepší ...
Viac
/ Nezaradené

Manažérstvo kvality – Nástroje manažérstva kvality

Dňa 3.12.2018 sa konalo diskusné fórum na tému:Manažérstvo kvality - Nástroje manažérstva kvality a ich význam pre prax. Distusné fórum sa konalo ...
Viac
/ Nezaradené

Bloková terénna výučba inžinierov MZZ a VAZE LS 2017/2018

Harmonogram BTV v termíne 16.-18.4.2018 + zmena času odchodu (7:00hod) BLOKOVÁ TERÉNNA VÝUČBA_2017_2018_Info pre študentov ...
Viac
/ Nezaradené

ZMENA ČASU! – Nahrávanie prezentácií Ing. štátnic

Dňa 19.5.2017 o 8:00 hod sa v zasadačke ÚZZ uskutoční nahrávanie prezentácií pre študentov inžinierskeho štúdia, ktorí sa pripravujú na štátne záverečné ...
Viac
/ Nezaradené