Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuality

Oznam: Rozvrh skráteného LS

Rozvrh skráteného LS pre končiace bakalárske a inžinierske študiné programy je v MAISE. Prosím, všimnite si aj prípadné zmeny, ktoré ...
Viac
/ Nezaradené

Manažérstvo kvality – Nástroje manažérstva kvality

Dňa 3.12.2018 sa konalo diskusné fórum na tému:Manažérstvo kvality - Nástroje manažérstva kvality a ich význam pre prax. Distusné fórum sa konalo ...
Viac
/ Nezaradené

SEMINÁR: Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok (15. 11. 2018, 9:00 – 14:00, Košice)

Dátum konania: 15. 11. 2018 Miesto: Univerzitná knižnica TUKE,  Němcovej 7, Košice Čas: 9:00 – 14:00 Účasť na seminári je ...
Viac
/ Nezaradené

SAP academy

Prvé certifikáty už boli rozdané, blahoželáme úspešným absolventom SAP academy ...
Viac
/ Nezaradené

Budúcnosť energetiky a jej manažmentu

Cyklus prednášok profesora Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied - Energetika ako kľúčový faktor budúcnosti (Úvodný seminár). Ústav ...
Viac
/ Nezaradené