Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuality

SAP academy

Prvé certifikáty už boli rozdané, blahoželáme úspešným absolventom SAP academy ...
Viac
/ Nezaradené

Budúcnosť energetiky a jej manažmentu

Cyklus prednášok profesora Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied - Energetika ako kľúčový faktor budúcnosti (Úvodný seminár). Ústav ...
Viac
/ Nezaradené

Stretnutie končiacich študentov inžinierského štúdia MZZ

Dňa 25.5. 2018, t.j. v piatok sa uskutoční formálne stretnutie ohľadom konania ŠZS, vrátane prípravy miesnosti a nahrávania prezentácií v ...
Viac
/ Nezaradené

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. Okruh otázok     Analýza investícii oceňovania nerastných surovín expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, ...
Viac
/ Nezaradené

Bloková terénna výučba inžinierov MZZ a VAZE LS 2017/2018

Harmonogram BTV v termíne 16.-18.4.2018 + zmena času odchodu (7:00hod) BLOKOVÁ TERÉNNA VÝUČBA_2017_2018_Info pre študentov ...
Viac
/ Nezaradené