Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuality

SEMINÁR: Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok (15. 11. 2018, 9:00 – 14:00, Košice)

Dátum konania: 15. 11. 2018 Miesto: Univerzitná knižnica TUKE,  Němcovej 7, Košice Čas: 9:00 – 14:00 Účasť na seminári je ...
Viac
/ Nezaradené

SAP academy

Prvé certifikáty už boli rozdané, blahoželáme úspešným absolventom SAP academy ...
Viac
/ Nezaradené

Budúcnosť energetiky a jej manažmentu

Cyklus prednášok profesora Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied - Energetika ako kľúčový faktor budúcnosti (Úvodný seminár). Ústav ...
Viac
/ Nezaradené

Stretnutie končiacich študentov inžinierského štúdia MZZ

Dňa 25.5. 2018, t.j. v piatok sa uskutoční formálne stretnutie ohľadom konania ŠZS, vrátane prípravy miesnosti a nahrávania prezentácií v ...
Viac
/ Nezaradené

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. Okruh otázok     Analýza investícii oceňovania nerastných surovín expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, ...
Viac
/ Nezaradené