Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

INFO: Štátne záverečné skúšky (20/21)

Vážení študenti MZZ v bakalárskom a inžinierskom stupni, v dole priložených súboroch nájdete okruhy štátnicových otázok a odporúčanú študijnú literatúru pre rok ak. rok 2020/2021. (Bc.) ŠZS IP Manažérstvo zemských zdrojov(Bc.) odporúčaná literatúra (Ing.) ŠZS IP Inžinierstvo zemských zdrojov(Ing.) odporúčaná…