Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Ústave podnikania a manažmentu Fakulty BERG. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmet: Ekonomika podniku. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti: sa venuje problematike „oceňovania a ekonomiky surovín“. Ja autorom a spoluautorom vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.