Manažérstvo zemských zdrojov

Pre uchádzačov

Oddelenie manažérstva zemských zdroj ponúka uchádzačom možnosti vzdelávania

v študijnom programe

"Manažérstvo zemských zdrojov"

a to vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, podaním prihlášky do konca marca (viď nižšie):


Prvý stupeň (bakalársky) denného a externého štúdia - titul Bc.

Profil a uplatnenie absolventa

Manažérstvo zemských zdrojov


Druhý stupeň (inžiniersky) denného a externého štúdia - titul Ing.

Profil a uplatnenie absolventa

Manažérstvo zemských zdrojov


Tretí stupeň (doktorandský) denného a externého štúdia - titul PhD.

Profil a uplatnenie absolventa

Ekonomika zemských zdrojovAk Vás náš študijný program "Manažérstvo zemských zdrojov" zaujal tak si kliknite na:

"Návod ako podať elektronickú prihlášku", ktorý Vám pomôže s "Elektronickou prihláškou".


!!!PRIHLÁŠKU NEZABUDNI POSLAŤ DO KONCA MARCA!!!


Pre konkrétne podmienky prijatia pre jednotlivé stupne klikni nižšie:


Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium


AK POCHÁDZAŠ ZO ZAHRANIČIA tak tu je pár -> PRAKTICKÝCH INFORMÁCIÍ


Ešte viac informácií k prihláške a podmienkam prijatia nájdete TU!

Orientačná mapka areálu TUKE