Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuálne projekty

Riešenie projektov VEGA:
  • VEGA č. 1/0176/13 - Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov.

Zodpovedný riešiteľ:   

prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.

Zástupca:    

doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.

Riešitelia:    

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. doc. Ing. Andrea Seňová, PhD. doc. Ing. Peter Tauš, PhD. Ing. Marcela Taušová, PhD. Ing. Jozef Zuzik, PhD. Ing. Peter Gallo (doktorand)


 Riešenie projektov KEGA:  
  • KEGA č. 002TUKE-4/2017 pod názvom - " Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov"

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Teplická, PhD

Zástupca: Ing. Marcela Taušová, PhD.

Riešitelia: Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD. Ing. Radoslav Bajus, PhD. Ing. William Steingartner, PhD. doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. Ing. Miloš Matvija Ing. Anna Nagyová, PhD. doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.


  • KEGA č. 015TUKE-4/2013 pod názvom – Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov”

Zodpovedný riešiteľ:   

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

Zástupca: 

doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.

Riešitelia z FBERG:   

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *