Manažérstvo zemských zdrojov

Veda a výskum

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov sa aktívne podieľa na riešení projektov:

Riešenie projektov VEGA: VEGA č. 1/0176/13 - Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov.
  • Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
  • Zástupca:    doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Riešitelia:    doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.; doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.; doc. Ing. Peter Tauš, PhD.; Ing. Marcela Taušová, PhD.; Ing. Jozef Zuzik, PhD.; Ing. Peter Gallo (doktorand)

Riešenie projektov KEGA: KEGA č. 002TUKE-4/2017 pod názvom - " Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov"
  • Zodpovedný riešiteľ:    doc. Ing. Katarína Teplická, PhD
  • Zástupca:   Ing. Marcela Taušová, PhD.
  • Riešitelia: Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.;  Ing. Radoslav Bajus, PhD.;  Ing. William Steingartner, PhD.;  doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.;  Ing. Miloš Matvija;  Ing. Anna Nagyová, PhD.;  doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.

KEGA č. 015TUKE-4/2013 pod názvom – Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov”
  • Zodpovedný riešiteľ:   PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
  • Zástupca: doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Riešitelia z FBERG:   doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.; doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.

Možnosti spolupráce:

OMZZ a jeho možnosti spolupráce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *