Manažérstvo zemských zdrojov

Pre študentov

!!! OZNAMY !!!

Dávame vám do pozornosti, že dňa 18.11.2019 od 9.15-10.45 hod. sa uskutoční prednáška: Portrét manažéra dneška. Prednáška bude v Kongresovom centre T1, T2 v UVP Technicom (vpravo od Baníckeho pavilónu). Účasť je vítaná a vstup je voľný. Vidíme sa 😉

Študenti Bc.          Študenti Ing.


Nezabudnite, že počas štúdia na VŠ môžete využiť MOBILITY a STÁŽE ako napríklad:

CEEPUS, Erasmus+, Národný štipendijný program, City Internships či Zahraničné mobility pre študentov (SAIA)


Vaše PRÁVA a POVINNOSTI študenta popisuje

Študijný poriadok TUKE

Disciplinárny poriadok TUKE

a ak vynikáte svojimi výsledkami alebo sa chcete ešte viac namotivovať k lepším výsledkom, tak si určite pozrite

Štipendijný poriadok TUKE,

v ktorom sú uvedené podmienky pre získanie:

motivačného štipendia, sociálneho štipendia alebo štipendia z vlastných zdrojov TUKE.

Ak spĺňate podmienky pre priznanie štipendia, môžete na Študijnom oddelení podať žiadosť. Všetky potrebné informácie získate na Študijnom oddelení FBERG u Vašej príslušnej referentky.


Pre konkrétne podmienky prijatia pre jednotlivé stupne klikni nižšie: