Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Ing. Klaudia Šándorová