Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – Ing. Dominik Tudoš

Kontakty a prepojenia:
ResearchGate | Linkedin | Park Komenského 19, č.d. 73 | E-mail: dominik.tudos@tuke.sk | Tel.: +421 55 602 2436

Pedagogická činnosť:
2129951 | EO_Ing | FBERG | Ekonomika odvetví
2108734 | PPaI | FBERG | Podnikateľský plán a inovácie

Projekty:
KEGA | 012TUKE-4/2018 | Zvyšovanie kvality výučby vo vzdelávaní v oblasti projektového riadenia prostredníctvom videonávodov na vysokých školách technického zamerania | V štádiu hodnotiaceho procesu

Publikačná činnosť:
Počet nájdených záznamov : 12

# arch. č. Kat. EPC Rok vyd.ZáznamCit.

1.

186013 ADF 2017

Analysis of the production costs in micro, small and medium-sized enterprises in Slovakia / Tomáš Pavlik, Martina Vasilková Kmecová, Dominik Tudoš - 2017. In: Research Journal of Mining. Roč. 1, č. 3 (2017), s. 146-156. - ISSN 2453-9996
[PAVLIK, Tomáš - VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina - TUDOŠ, Dominik]

0

2.

184651 AFC 2017

Forms of marketing propagation oriented at social media / Barbora Benčöová ... [et al.] - 2017. In: SGEM 2017. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 423-430. - ISBN 978-619-7408-10-2
[BENČÖOVÁ, Barbora - DREVKOVÁ, Mária - PUZDER, Matej - TUDOŠ, Dominik - JEŇO, Matúš]

0

3.

184660 AFC 2017

Effective concentration of electromagnetic radiation in optical system HCPV - CPV photovoltaics / Daniel Šlosár ... [et al.] - 2017. In: SGEM 2017. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 215-222. - ISBN 978-619-7408-07-2
[ŠLOSÁR, Daniel - JEŇO, Matúš - KAĽAVSKÝ, Michal - TUDOŠ, Dominik - BENČÖOVÁ, Barbora]

0

4.

184662 AFC 2017

Extraterrestrial photovoltaic system in cislunar area for new space station / Michal Kaľavský ... [et al.] - 2017. In: SGEM 2017. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 277-283. - ISBN 978-619-7408-07-2
[KAĽAVSKÝ, Michal - ŠLOSÁR, Daniel - JEŇO, Matúš - TUDOŠ, Dominik - DREVKOVÁ, Mária]

0

5.

184667 AFC 2017

Traditional and innovative applications of natural zeolites in household products / Mária Drevková ... [et al.] - 2017. In: SGEM 2017. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 651-658. - ISBN 978-619-7408-07-2
[DREVKOVÁ, Mária - BENČÖOVÁ, Barbora - TUDOŠ, Dominik - PUZDER, Matej - ŠLOSÁR, Daniel]

0

6.

186075 AFC 2017

Support measures strategy and renewable energy sources funding opportunities in selected EU countries until 2020 / Dominik Tudoš ... [et al.] - 2017. In: SGEM 2017. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 805-812. - ISBN 978-619-7408-10-2
[TUDOŠ, Dominik - RÓTH, Barbora - ŠLOSÁR, Daniel - JEŇO, Matúš - KAĽAVSKÝ, Michal]

0

7.

180315 AFD 2017

Porovnanie systémov finančnej podpory obnoviteľných zdrojov energie v krajinách v4 / Dominik Tudoš ... [et al.] - 2017. In: RESpect 2017. - Košice : TU, 2017 S. 116-124. - ISBN 978-80-553-3147-8
[TUDOŠ, Dominik - ČABINOVÁ, Veronika - KAĽAVSKÝ, Michal - DREVKO, Slavomír - TOMETZOVÁ, Dana]

0

8.

188179 AFD 2017

Možnosti likvidácie vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu / Mária Drevková ... [et al.] - 2017. In: Management of Manufacturing Systems 2017. - Košice : TU, 2017 S. 23-26. - ISBN 978-80-553-2660-3
[DREVKOVÁ, Mária - VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina - GABÁNIOVÁ, Ľubomíra - DREVKO, Slavomír - ŠÁNDOROVÁ, Klaudia - KAĽAVSKÝ, Michal - TUDOŠ, Dominik]

0

9.

188194 AFD 2017

Nerudné suroviny - zeolity v národnom hospodárstve Slovenskej republiky / Mária Drevková ... [et al.] - 2017. In: Management of Manufacturing Systems 2017. - Košice : TU, 2017 S. 27-31. - ISBN 978-80-553-2660-3
[DREVKOVÁ, Mária - VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina - DREVKO, Slavomír - GABÁNIOVÁ, Ľubomíra - ŠÁNDOROVÁ, Klaudia - KAĽAVSKÝ, Michal - MATISKOVÁ, Darina - TUDOŠ, Dominik]

0

10.

188198 AFD 2017

Hodnotenie vybraných ukazovateľov podzemnej vody z pohľadu ich využiteľnosti ako primárneho zdroja energie pre tepelné čerpadlá / Ľubomíra Gabániová ... [et al.] - 2017. In: Management of Manufacturing Systems 2017. - Košice : TU, 2017 S. 32-38. - ISBN 978-80-553-2660-3
[GABÁNIOVÁ, Ľubomíra - VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina - DREVKOVÁ, Mária - DREVKO, Slavomír - ŠÁNDOROVÁ, Klaudia - KAĽAVSKÝ, Michal - TUDOŠ, Dominik]

0

11.

188201 AFD 2017

Multikriteriálne zhodnotenie solárnych panelov v mimozemských podmienkach pre novú vesmírnu stanicu / Michal Kaľavský ... [et al.] - 2017. In: Management of Manufacturing Systems 2017. - Košice : TU, 2017 S. 79-85. - ISBN 978-80-553-2660-3
[KAĽAVSKÝ, Michal - GABÁNIOVÁ, Ľubomíra - DREVKOVÁ, Mária - VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina - DREVKO, Slavomír - ŠÁNDOROVÁ, Klaudia - MATISKOVÁ, Darina - TUDOŠ, Dominik]

0

12.

188212 AFD 2017

Využitie optimalizačného modelu hromadnej obsluhy pri optimalizácii procesu zvárania / Martina Vasilková Kmecová ... [et al.] - 2017. In: Management of Manufacturing Systems 2017. - Košice : TU, 2017 S. 137-142. - ISBN 978-80-553-2660-3
[VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina - GABÁNIOVÁ, Ľubomíra - DREVKOVÁ, Mária - DREVKO, Slavomír - ŠÁNDOROVÁ, Klaudia - KAĽAVSKÝ, Michal - MATISKOVÁ, Darina - TUDOŠ, Dominik]

0