Manažérstvo zemských zdrojov

OZNAMY pre študentov

Dávame vám do pozornosti,

že dňa 18.11.2019 od 9.15-10.45 hod. sa uskutoční prednáška:

Portrét manažéra dneška.

Prednáška bude v Kongresovom centre T1, T2 v UVP Technicom (vpravo od Baníckeho pavilónu).

Účasť je vítaná a vstup je voľný.

Vidíme sa 😉


Informácie pre končiacich študentov v akademickom roku 2018/2019:

V priložených dokumentoch, nájdete harmonogram štátnych záverečných skúšok pre študijný program Manažérstvo zemských zdrojov v inžinierskom študijnom stupni - 1. deň (27.5) a 2. deň (28.5)

Okruhy otázok - Integrovaný predmet ŠZS MZZ_Ing. - Inžinierstvo zemských zdrojov

Okruhy otázok - Integrovaný predmet ŠZS MZZ_Bc. - Manažérstvo zemských zdrojov
Rozvrh skráteného LS pre končiace bakalárske a inžinierske študiné programy je v MAISE. Prosím, všimnite si aj prípadné zmeny, ktoré boli uskutočnené z dôvodu nahodenia rozvrhu Katedry spoločenských vied