Manažérstvo zemských zdrojov

Možnosti spolupráce

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov (OMZZ)

je súčasťou Ústavu zemských zdrojov FBERG, TUKE,

zaoberá sa vedecko-výskumnou, vzdelávacou a expertíznou činnosťou pokrývajúcou širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov.

V rámci OMZZ je kladený dôraz hlavne získavanie a spracovanie , ekonomiku a manažment získavania a pracovania zemských zdrojov, a to s prihliadnutím na energetický manažment a využitie obnoviteľných zdrojov.

 
Ponúkame spoluprácu so zameraním na:

Posúdenie využiteľnosti zemských zdrojov v praxi (Zhodnotenie využitia a stavu zemských zdrojov),

Oceňovanie zemských zdrojov (Ponúkame oceňovanie zemských zdrojov, na základe metodiky a metód vyvinutých a používaných na našom pracovisku),

Ekonomika a manažment podniku (Analýza a návrh riadenia podniku),

Podnikateľské prostredie v odvetví a tvorba podnikateľských plánov (Analýza podnikateľského prostredia a tvorba podnikateľských plánov),/p>

Analýza a vyhodnocovanie nameraných údajov,

Surovinový marketing (Vypracovanie stratégií pre jednotlivé suroviny),

Energetický manažment,

Vzdelávanie v oblasti manažérstva zemských zdrojov (Ponuka vzdelávania v danej oblasti)

 

Pre kvalitnejšie spracovanie údajov si tvoríme a analyzujeme DATABÁZY,

pre tvorbu ktorých stále hľadáme poskytovateľov dát z praxe, ktoré budú slúžiť pre ďalšie spracovanie.


Veda-Výskum:

Riešené projekty