Manažérstvo zemských zdrojov

Okruhy otázok ŠZS 2017

Vážení študenti, v pdf súboroch nižšie si môžete stiahnuť aktuálne okruhy otázok Štátnych záverečných skúšok pre rok 2017 ako aj odporúčanú literatúru na čerpanie informácií k podkladom. Okruhy otázok pre Bc. stupeň Odporúčaná literatúra pre Bc. stupeň Okruhy otázok pre Ing. stupeň Odporúčaná literatúra pre Ing. stupeň