Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Okruhy otázok ŠZS 2017

Vážení študenti,

v pdf súboroch nižšie si môžete stiahnuť aktuálne okruhy otázok Štátnych záverečných skúšok pre rok 2017 ako aj odporúčanú literatúru na čerpanie informácií k podkladom.

Okruhy otázok pre Bc. stupeň
Odporúčaná literatúra pre Bc. stupeň

Okruhy otázok pre Ing. stupeň
Odporúčaná literatúra pre Ing. stupeň