Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Oznam: Rozvrh skráteného LS

Rozvrh skráteného LS pre končiace bakalárske a inžinierske študiné programy je v MAISE. Prosím, všimnite si aj prípadné zmeny, ktoré boli uskutočnené z dôvodu nahodenia rozvrhu Katedry spoločenských vied.
Nižšie je uvedený rozvrh pre spoločenské vedy. Riaďte sa prosím pokynmi.
Rozvrh je platný aj pre diaľkové štúdium.
BERG_rozvrh_2018/2019 LS
Pondelok 28.1.2019
výučba od 7:30 hod. -12:20 hod., od 13:30 -16:40 hod. ; prestávka od 12:20-13:30 hod.
Názov predmetu Vyučujúca Miestnosť
Sociológia Brutovská V001a
Sociológia podniku Tkáčová V003b
Filozofia Mičko V304
Psychológia Račková I-4
Etiketa, image a biznis protokol Hrehová I/B
Podnikateľská etika Hrehová I/B
Súčasné trendy vývoja moderných spoločností Zacher P-3
Manažérska psychológia (priezvisko od A po K) Jenčová P-2
Tímová práca Roháčová P-1
Utorok 29.1.2019
výučba od 7:30 hod. -12:20 hod., od 13:30 -16:40 hod. ; prestávka od 12:20-13:30 hod.
Kariérne poradenstvo Brutovská V001a
Sociológia podniku MZZ(3) Tkáčová I-4
Etika Mičko V003b
Efektívna sociálna komunikácia Ráčková V304
Politológia Zacher P-2
Estetika Hrehová I/B
Vedenie ľudí Roháčová P-1
Manažérska psychológia (priezvisko od L po Z) Jenčová P-3
Študenti sú povinní mať predmet zapísaný v Maise.
Tí, ktorí sa doposiaľ nezapísali, sú povinní tak učiniť v termíne do 23.1.2019 na študijnom oddelení.