Manažérstvo zemských zdrojov

Aktuality

Študentské aktivity

29.3.2017 sa uskutočnil Študentský workshop: Základné inštitúty v daňovom procese s podporou projektu VEGA 1/0741/16. 4.4.2017 sa konala exkurzia Hornonitrianske ...
Viac
/ Nezaradené

Otázky ŠZS 2017 pre externé štúdium

Po kliknutí na odkaz nižšie stiahnete otázky Štátnej záverečnej skúšky 2017 pre odbor Manažérstvo zemských zdrojov pre inžiniersky stupeň - ...
Viac
/ Nezaradené

Okruhy otázok ŠZS 2017

Vážení študenti, v pdf súboroch nižšie si môžete stiahnuť aktuálne okruhy otázok Štátnych záverečných skúšok pre rok 2017 ako aj ...
Viac
/ Nezaradené

Rozvrhy skráteného semestra

Oznamujeme študentom, že rozvrhy skráteného letného semestra sú už dostupné v systéme MAIS na: http://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais ...
Viac
/ Nezaradené

Študentské podujatia s podporou VEGA

1.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD. na Oddelení manažérstva zemských zdrojov F BERG Diskusiu pod názvom: Prítomnosť a budúcnosť stratenej ...
Viac
/ Nezaradené