Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Informácie a oznamy

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. Okruh otázok     Analýza investícii oceňovania nerastných surovín expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie) prefeasibility posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie) feasibility posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie) možnosti financovania (externé a interné zdroje, samofinancovanie, osobité formy financovania,…