Manažérstvo zemských zdrojov

Nezaradené

Študentské aktivity

Študentské aktivity

29.3.2017 sa uskutočnil Študentský workshop: Základné inštitúty v daňovom procese s podporou projektu VEGA 1/0741/16. 4.4.2017 sa konala exkurzia Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 5.4.2017 sa konala exkurzia Baňa Rozália študenti MZZ.

Okruhy otázok ŠZS 2017

Okruhy otázok ŠZS 2017

Vážení študenti, v pdf súboroch nižšie si môžete stiahnuť aktuálne okruhy otázok Štátnych záverečných skúšok pre rok 2017 ako aj odporúčanú literatúru na čerpanie informácií k podkladom. Okruhy otázok pre Bc. stupeň Odporúčaná literatúra pre Bc. stupeň Okruhy otázok pre…

Študentské podujatia s podporou VEGA

Študentské podujatia s podporou VEGA

1.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD. na Oddelení manažérstva zemských zdrojov F BERG Diskusiu pod názvom: Prítomnosť a budúcnosť stratenej generácie so zameraním na osobný, pracovný život, zamestnanosť, kariéru. Diskusiu viedla PhDr. D. Hrehová, PhD. z Katedry spoločenských vied a hosťami…