Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuality

Oznam: Rozvrh skráteného LS

Rozvrh skráteného LS pre končiace bakalárske a inžinierske študiné programy je v MAISE. Prosím, všimnite si aj prípadné zmeny, ktoré ...
Viac
/ Nezaradené

Manažérstvo kvality – Nástroje manažérstva kvality

Dňa 3.12.2018 sa konalo diskusné fórum na tému:Manažérstvo kvality - Nástroje manažérstva kvality a ich význam pre prax. Distusné fórum sa konalo ...
Viac
/ Nezaradené

Stretnutie končiacich študentov inžinierského štúdia MZZ

Dňa 25.5. 2018, t.j. v piatok sa uskutoční formálne stretnutie ohľadom konania ŠZS, vrátane prípravy miesnosti a nahrávania prezentácií v ...
Viac
/ Nezaradené

Bloková terénna výučba inžinierov MZZ a VAZE LS 2017/2018

Harmonogram BTV v termíne 16.-18.4.2018 + zmena času odchodu (7:00hod) BLOKOVÁ TERÉNNA VÝUČBA_2017_2018_Info pre študentov ...
Viac
/ Nezaradené

ZMENA ČASU! – Nahrávanie prezentácií Ing. štátnic

Dňa 19.5.2017 o 8:00 hod sa v zasadačke ÚZZ uskutoční nahrávanie prezentácií pre študentov inžinierskeho štúdia, ktorí sa pripravujú na štátne záverečné ...
Viac
/ Nezaradené