Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Aktuality

Harmonogram Ing. ŠZS študijného programu MZZ

V priložených dokumentoch, nájdete harmonogram štátnych záverečných skúšok pre študijný program Manažérstvo zemských zdrojov v inžinierskom študijnom stupni - 1 ...
Viac
/ Nezaradené

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. Okruh otázok     Analýza investícii oceňovania nerastných surovín expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, ...
Viac
/ Nezaradené

Otázky na štátne záverečné skúšky – Integrovaný predmet – bakalárske štúdium

Integrovaný predmet bakalárske štúdium otázky Manažérstvo zemských zdrojov Tradičné zdroje energie – podnikanie a obchodovanie - uhlie ložiská a zásoby uhlia ...
Viac
/ Nezaradené

Prednáška: Trendy v projektovom riadení

Dňa 25.3.2019 sa v miestnosti I/9 konala prednáška pre študijný program Manažérstvo zemských zdrojov na tému: Trendy v projektovom riadení ...
Viac
/ Nezaradené

Ekonomická olympiáda

V dňoch 12. - 13. marca 2019 Oddelenie manažérstva zemských zdrojov organizuje Ekonomickú olympiádu v kategóriách - Najlepší tím, Najlepší ...
Viac
/ Nezaradené