Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. Okruh otázok     Analýza investícii oceňovania nerastných surovín expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie) prefeasibility posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie) feasibility posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie) možnosti financovania (externé a interné zdroje, samofinancovanie, osobité formy financovania,…

Oznam: Rozvrh skráteného LS

Oznam: Rozvrh skráteného LS

Rozvrh skráteného LS pre končiace bakalárske a inžinierske študiné programy je v MAISE. Prosím, všimnite si aj prípadné zmeny, ktoré boli uskutočnené z dôvodu nahodenia rozvrhu Katedry spoločenských vied. Nižšie je uvedený rozvrh pre spoločenské vedy. Riaďte sa prosím pokynmi.…