Manažérstvo zemských zdrojov
Študentské aktivity

Študentské aktivity

29.3.2017 sa uskutočnil Študentský workshop: Základné inštitúty v daňovom procese s podporou projektu VEGA 1/0741/16. 4.4.2017 sa konala exkurzia Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 5.4.2017 sa konala exkurzia Baňa Rozália študenti MZZ.